مد‌یریت آنلاین آزمون‌ها
بنیاد فرهنگی امام محمد باقر (ع)
مد‌یریت آزمون به روش آنلاین
گزارش های کشوری نتایج آزمون
صد‌ور کارنامه کشوری
تعیین ‌رتبه سراسری
گزارشات پیشرفت تحصیلی
گزارشات تحلیلی سوالات آزمون
چاپ کارت ورود به جلسه
چاپ پاسخنامه و نمود‌ارهای تحلیلی
پرداخت آنلاین هزینه آزمون و ...
ورود کاربران پیش ثبت نام آزمون ها